INCOMPANY

Functiegerichte maatwerk cursussen

Zekerheid en garantie.

 • Bedrijven en organisaties kiezen steeds vaker voor het organiseren van incompany cursussen. Het op kantoor trainen van medewerkers is efficiënter en voordeliger.

 • Bent u als bedrijf of organisatie op zoek naar een software-training en wilt u het gebruik van uw bedrijfssoftware optimaliseren en productiever samenwerken?
 • Het incompany trainen heeft vele voordelen! Plan zelf een training of workshop. Wij komen naar u toe incl. laptops en lesmateriaal. Wij trainen overdag, 's-avonds en in deeltijd.

Een incompany training organiseren

 • Een incompany training organiseren vraagt om een goede voorbereiding en samenwerking. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen stellen we samen met u een plan van aanpak op. De training en inhoud worden vooraf met u besproken.

 • Op verzoek kan voorafgaand aan de training een afspraak worden gemaakt. Door met teamleiders of medewerkers in gesprek te gaan kan het opleidingsplan worden uitgewerkt waardoor een beter beeld ontstaat van de trainingsbehoefte.

Functiegericht trainen

 • ICT is een breed begrip. Elke organisatie is anders en gebruikt ICT in de context van de doelstelling en bijbehorende bedrijfsprocessen. Medewerkers hebben behoefte aan functiegerichte digivaardigheden om productief te kunnen zijn.

 • Tegenwoordig zijn er wel 1.024 verschillende trainingen met Office en ICT. De vraag die wij u graag stellen is: welke digivaardigheden van teams en medewerkers zijn belangrijk om productief te zijn met ICT en efficiënt samen te werken?

Nulmeting en plan van aanpak

 • Indien gewenst kunt voorafgaand gebruik maken van de zogenaamde nulmeting. Met de nulmeting (kennisprofiel) krijgt u o.a. inzicht in de persoonlijke vaardigheden, motivatie voor deelname en kunnen de groepen worden ingedeeld.

 • Als het programma voor de training is uitgewerkt kan de planning worden opgesteld. We kijken samen naar de indeling van de groep(en), de cursusduur en het minimum vereiste aantal dagdelen voor het organiseren van de training.

Tijdens de training

 • Bij aanvang van de training start de docent met het toelichten van de doelstelling van de training en welke onderwerpen aan bod komen. Door theorie en praktijk af te wisselen onstaat er interactie en wordt gezamenlijk aan oplossingen gewerkt

 • Niet alleen luisteren, maar door actief te werken aan onderwerpen, maakt dat deelnemers de stof beter kunnen vertalen naar productieve oplossingen. Aan het einde van dagdeel wordt het programma met de deelnemers geëvalueerd.

Als de training is afgerond

 • Na afronding van de training kunnen deelnemers in de praktijk gaan toepassen wat zij hebben geleerd. Door samen te werken aan oplossingen onstaat onderling begrip voor de werksituatie en de vereiste persoonlijke vaardigheden.

 • Optioneel kan een extra dagdeel worden ingepland. Tijdens dit dagdeel is er o.a. ruimte voor herhaling van de leerstof én kunnen vragen en cases uit de praktijk worden behandeld. Met de docent kunnen werkplekvraagstukken geoptimaliseerd.

Wat levert een incompany training op?

 • In vergelijking met een klassikale generieke training zal een goed uitgevoerde incompany training meer opleveren en bijdragen aan positief gebruik. Door maatwerk te leveren sluit de training beter aan op de deelnemers.

 • Zo zal deelname aan een training op korte termijn verbetering in gebruik en productiviteit moeten opleveren. Breng de doelstelling in kaart en bepaal voor wie deelname vereist / gewenst is.

Draagvlak voor trainingen

 • Begin in een vroegtijdig stadium met het betrekken van de directie en het management bij de noodzaak voor opleidingen en maatwerk trainingen. Creëer draagvlak voor het organiseren van een training.

 • Je zult zien dat wanneer het management enthousiast en betrokken is, dat hier een enorme motiverende werking van uit gaat richting de rest van de organisatie Zonder akkoord kun je niets beginnen, dus bereid je voor en presenteer je plan.

Contact opnemen

 • Wilt u voor uw medewerkers een training organiseren die aansluit op de vraag naar kennis en vaardigheden in uw bedrijf? Met een incompany training kiest u zelf welke content behandeld wordt én bepaalt u zelf de datum en tijd van uitvoering.

 • In de afgelopen jaren hebben wij voor bedrijven en organisaties verschillende soorten trainingen verzorgd. Met een incompany training bent u verzekerd van doorgang en een meetbaar beter resultaat. Bel ons voor vrijblijvend advies.


PC-Trainers | Incompany | 1997 - 2020